Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie 2022

Rząd wystartował z kolejnym programem wsparcia dla osób zainteresowanych termomodernizacją swoich domów. Program Ciepłe Mieszkanie 2022 ma być swego rodzaju uzupełnieniem projektu Czyste Powietrze Plus. To dofinansowanie na pompy ciepła i inne udogodnienia wyróżnia fakt, że skierowane jest również do mieszkańców domów wielorodzinnych.

Co to jest dotacja Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie to ogólnopolski projekt antysmogowy dedykowany budynkom wielorodzinnym i jednorodzinnym. Celem jest doprowadzenie do wymiany nienowoczesnych źródeł ciepła oraz polepszenie efektywności termicznej mieszkań.

Ciepłe Mieszkanie 2022 jest finansowane przede wszystkim ze środków budżetu centralnego oraz Unii Europejskiej. Na program został zarezerwowany budżet w wysokości 1,4 mld zł, który ma być rozdysponowany do 2026 r. Projekt obsługują wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo jest Program Ciepłe Mieszkanie?

Głównymi beneficjentami dotacji mają zostać indywidualni mieszkańcy domów wielorodzinnych oraz jednorodzinnych. Warto jednak wiedzieć, że skorzystać z niego mogą także wspólnoty mieszkaniowe. W jaki sposób? Mogą one starać się np. o docieplenie części wspólnych budynku. Przede wszystkim to czyni dofinansowanie wyjątkowym na tle innych programów pomocowych.

Reasumując: jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą – warto zainteresować się Programem Ciepłe Mieszkanie.

Grafika promocyjna programu Ciepłe Mieszkanie 2022

Źródło: gov.pl

Co obejmuje Program Ciepłe Mieszkanie?

Tak jak wspomnieliśmy, dotacja dotyczy wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Co to jest termomodernizacja, co konkretnie to oznacza?

Na wsparcie ze strony państwa możemy liczyć, jeżeli nieefektywne źródła ciepła chcemy zamienić na: pompy ciepła, nowoczesne kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, a także, jeśli planujemy podłączyć lokal do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Ponadto, co obejmuje termomodernizacja budynku: wymianę okien i drzwi; montaż wentylacji mechanicznej; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz stworzenie dokumentacji projektowej.

Infografika Ciepłe Mieszkanie 2022

Źródło: gov.pl

Ciepłe Mieszkanie – od kiedy można składać wnioski?

Wnioski na dofinansowanie na zakup pompy ciepła lub inne elementy objęte dotacją inwestorzy mogą składać już od 21 lipca 2022 r. Warto jednak wiedzieć, że za wdrażanie programu odpowiadają poszczególne samorządy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ośrodki te muszą wystąpić o udostępnienie środków (w terminie: 15 lipca – 1 sierpnia), które dopiero zostaną rozdysponowane na powyższy program.

Co ciekawe, pilotaż Ciepłego Mieszkania odbył się już w 2021 r. w Pszczynie, województwie dolnośląskim oraz zachodniopomorskim. Miał on na celu oszacowanie zapotrzebowania na inwestycje tego typu w domach wielorodzinnych. Beneficjenci wykorzystali w sumie 20 z 36 mln zł przeznaczonych na pilotaż.

Jak dostać dofinansowanie na mieszkanie z programu?

Tak jak zaznaczyliśmy – w pierwszej kolejności gminy muszą wnioskować, aby uruchomić program na swoim regionie. W związku, z czym właściciele mieszkań muszą poczekać na to, po czym mogą składać dokumenty do swojego urzędu gminnego, który wcześniej zawarł umowę z WFOŚiGW.

Po przeprowadzeniu naboru wnioski zostaną zweryfikowane. Jeśli proces ten wnioskodawca przejdzie pozytywnie – podpisana zostanie z nim umowa o dofinansowanie na realizację zgłoszonej inwestycji.

Ile dotacji można dostać z Programu Ciepłe Mieszkanie?

Całkowita kwota przeznaczona na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie to aż 1,4 mld zł. Jest ona jednak przygotowana do rozdysponowania do 2026 r.

Fundusz ma wyróżnione 3 poziomy wsparcia. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać, jest zależna od dochodu wnioskodawcy. Regulamin wygląda nieco podobnie jak w przypadku Programu Czyste Powietrze Plus:

  • podstawowy poziom – do 15 tys. zł na lokal (maks. 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia), przeznaczony dla gospodarstw domowych z dochodem do 120 tys. zł rocznie;
  • poziom podwyższony – do 25 tys. zł na lokal (maks. 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia); przeznaczony dla gospodarstw jednoosobowych z dochodem do 2342 zł oraz gospodarstw wieloosobowych z dochodem do 1673 zł na osobę;
  • poziom najwyższy – do 37,5 tys. zł na lokal (maks. 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia); przeznaczony dla gospodarstw jednoosobowych z dochodem do 1260 zł oraz gospodarstw wieloosobowych z dochodem do 900 zł na osobę.

Warto wiedzieć, że jeżeli lokal mieszkalny znajduje się na terenie jednej z 322 gmin, które Główny Inspektorat Środowiska wskazał jako mające najbardziej zanieczyszczone powietrze, dofinansowanie zostanie zwiększone o 5% wartości przedsięwzięcia.