PIERWSZE URUCHOMIENIE

  1. Pierwsze uruchomienie pompy ciepła Neoheat musi zostać wykonane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy – jest to warunkiem uzyskania 5-letniej gwarancji.
  2. Pierwsze uruchomienie jest odpłatne. Koszty dojazdu APS oraz uruchomienia ponosi użytkownik wg cennika producenta.
  3. Przed pierwszym uruchomieniem, pompa ciepła oraz instalacja do uruchomienia powinna zostać właściwie zamontowana, przygotowana oraz sprawdzona przez firmę dokonującą instalacji zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej oraz: Wymogi Montażowe Pomp Ciepła Neoheat. 
  4. Zgłoszenia urządzenia do pierwszego uruchomienia użytkownik może dokonać na dwa sposoby: Zakładając konto i rejestrując się na stroniehttps://serwis-instalacje.com/ podając dane techniczne urządzenia, numer seryjny. Skontaktuje się z nim wyznaczony APS który dokona pierwszego uruchomienia lub  skontaktować się Autoryzowanym Punktem Serwisowym odpowiednio do lokalizacji miejsca montażu używając wygodnej wyszukiwarki https://neoheat.pl/serwis/
  5. Podczas pierwszego uruchomienia A) APS jest zobowiązany do wypełnia protokołu pierwszego uruchomienia w Centralnym Systemie Zarządzania Pompami Ciepła i przekazania go użytkownikowi. Protokół podpisuje APS oraz Użytkownik, który tym samym potwierdza odbiór sprawnie działającego urządzenia (jest to warunek objęcia urządzenia 5-letnią gwarancją). B) w przypadku braku indywidualnego konta (dla osób nieposiadających konta elektronicznego) APS po wypełnieniu protokołu pierwszego uruchomienia w Centralnym Systemie Zarządzania Pompami Ciepła, jednocześnie rejestruje urządzenia oraz przekazuje użytkownikowi kartę gwarancyjną wraz kartą przeglądów serwisowych i warunkami gwarancji w formie papierowej.
  6. Pierwsze uruchomienie obejmuje wyłącznie czynności opisane w protokole pierwszego uruchomienia, tj. sprawdzenie poprawności wykonania montażu pompy ciepła i instalacji (po stronie hydraulicznej i elektrycznej), ustawienie parametrów pompy ciepła w konkretnej instalacji, wprowadzenie niezbędnych nastaw, parametrów, sprawdzenie poprawności pracy pompy ciepła w instalacji.
  7. Pierwsze uruchomienie nie obejmują żadnych innych czynności, zwłaszcza tych, które są bezwzględnie wymagane do wykonania przed pierwszym uruchomieniem i zostały szczegółowo wykazane w odpowiednim zestawieniu.
  8. W przypadku braku właściwego montażu i przygotowania urządzenia oraz wynikającego z tego braku możliwości dokonania uruchomienia, wszelkie koszty związane z dojazdem oraz diagnostyką przeprowadzoną przez APS pokrywa użytkownik zgłaszający urządzenie wg cennika APS
Pierwsze uruchomienie
WYMOGI MONTAŻOWE