ZGŁOSZENIA PRZEGLĄDOWE

Do zgłoszenia PRZEGLĄDU konieczne jest podanie typu oraz numeru seryjnego zamontowanego urządzenia który znajduje się na tabliczce znamionowej.

Przegląd techniczny musi zostać wykonany przynajmniej raz w każdym roku obowiązywania gwarancji. Do dokonania przeglądu uprawniona jest tylko firma posiadająca status APS,zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w:Wytycznych przeglądu pomp ciepła Neoheat.  Przegląd jest każdorazowo dokonywany na zlecenie użytkownika i jest płatny, koszty przeglądu  ponosi użytkownik wg cennika producenta.

Możesz dokonać zgłoszenia korzystając z jednego z poniższych sposobów:
  1. Zgłoś PRZEGLĄ do Partnera serwisowego który uruchamiał Twoją pompę ciepła.
  2. Zaloguj lub zarejestruj się na stronie serwis-instalacje.com i zleć usługę.
  3. W przypadku braku możliwości skorzystania z dwóch pierwszych sposobów, zgłoś przegląd na kontakt@serwis-instalacje.com Skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel, który pokieruje Cię co do kolejnych kroków.