DOFINANSOWANIE NA ZAKUP POMPY CIEPŁA

Kup pompę ciepła z dofinansowaniem. Przegląd programów dotacyjnych

Pompy ciepła to wydajny, ekologiczny i bezemisyjny system do ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytkowej. Decydując się na jej zakup warto zapoznać się z dostępnymi możliwościami dofinansowania. Obecnie można skorzystać z kilku programów dotacyjnych, dzięki czemu można znacząco obniżyć koszty inwestycyjne i cieszyć się wydajnym i tanim w eksploatacji systemem grzewczym w domu.

Program Moje Ciepło

Moje Ciepło to kolejny już program wsparcia do zakupu pomp ciepła. Dofinansowanie na zakup i montaż urządzenia w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym będzie możliwe na początku 2022 r.

Program Moje Ciepło. Dla kogo dofinansowanie?

Z programu Moje ciepło będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele nowych budynków jednorodzinnych. Jest to inicjatywa rządowa mająca wesprzeć sektor ogrzewnictwa indywidualnego oraz energetyki prosumenckiej. Stanowi uzupełnienie popularnego programu dofinansowań Czyste Powietrze, dedykowanego do budynków modernizowanych.

Program Moje Ciepło. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dopłaty będą dotyczyły zakupu i montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Warunkiem jest, aby nowy budynek posiadał podwyższone standardy energetyczne:

Standard energetyczny budynku określa maksymalną dopuszczalną wielkość zużycia energii pierwotnej, końcowej albo użytkowej przez dany budynek. Wartość ta najczęściej wyrażona jest w kWh/(m2·rok). Wprowadzone w 2021 Warunki Techniczne określają maksymalny poziom wskaźnika zużycia energii pierwotnej (EP) dla domów jednorodzinnym na poziomie 70 kWh/(m2·rok), wliczając w to zużycie na ogrzewanie, podgrzewanie powierza wentylacyjnego i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. By spełniać standardy energetyczności budynek powinien być wyposażony w zeroemisyjne źródło ciepła, w postaci pomp ciepła.

W programie Moje Ciepło na powietrzne pompy ciepła przewidziano dotację w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji może wynieść do 7 000 zł. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego całościowy budżet wynosi 600 mln zł

Nabór wniosków do programu zaplanowany jest na I-II kwartał 2022 r. Co istotne w programie dopuszczono możliwość refundacji kosztów kwalifikowanych przed wejściem programu w życie. Zatem osoby, które zakupiły i zamontowały pompę ciepła po 01.01.2021 r. będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Mojego Ciepła.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze powstał w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które trafiają do niej na skutek użytkowania nieefektywnego systemu ogrzewania na paliwo stałe. Czyste Powietrze zakłada dofinansowanie wymiany starego pieca, co należy rozumieć, jako demontaż starego źródła, zakup np. pompy ciepła i jej montaż. W 2021 r. ponownie wprowadzono zmiany do regulaminu programu – po to by ułatwić procedury i wyeliminować nieefektywne instalacje. Więcej szczegółów: www.iglotech.com.pl

czyste powietrze

Program Czyste Powietrze. Zmiany

Duże zainteresowanie programem Czyste Powietrze i korzyści jakie przynosi, sprawiły, że będzie on kontynuowany do 2029 roku, a przeznaczona przez rząd kwota na ten cel wynosi aż 63,3 mld zł. 15 maja 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w programie Czyste Powietrze, upraszczające otrzymanie dotacji. Kto uzyska dofinansowanie i ile?

Program Czyste Powietrze. Kto dostanie dofinansowanie?

 • Inwestorzy, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania),
 • Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1563,60 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 2189,04 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (nowe progi podwyższonego poziomu dofinansowania).

Oznacza to, że wysokość dofinansowania w dalszym ciągu będzie zależna od zarobków, jednak podział na grupy beneficjentów został uproszczony. Zarówno jedna, jak i druga grupa może uzyskać dofinansowanie na ten sam cel: wymiana starego pieca, zakup i montaż pomp ciepła, docieplenie budynku, instalacja rekuperacji i inne wymienione w regulaminie dostępnym na stronie WFOŚiGW. Inwestorzy, których dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie (liczony jest bez przeliczenia na członka gospodarstwa) mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 13 500 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze/woda (pompy ciepła Neoheat w ofercie Iglotech). Beneficjenci z przysługującym dofinansowaniem o podwyższonym poziomie mogą liczyć na maksymalną kwotę dotacji nawet 18 000 zł dla zakupu pomp ciepła. Poziom dochodów dla podwyższonego progu został zwiększony po to, by jeszcze więcej osób mogło z niego skorzystać.

Program Czyste Powietrze. Gdzie dofinansowanie?

O dofinansowanie Czyste Powietrze należy zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tam można uzyskać szczegółowe informacje, kontaktując się poprzez infolinię, udając się do odpowiedniej siedziby instytucji, pod którą podlegamy bądź dzięki stronie internetowej. Zmiany, jakie obowiązują od maja ubiegłego rokudotyczą również form złożenia wniosku. Można składać go za pomocą portalu beneficjenta WFOŚiG lub strony rządowej programu, a także listownie bądź osobiście w danej dla inwestycji jednostce WFOŚiGW. Po rejestracji na portalu beneficjenta można uzyskać również dostęp m.in. do aktualnych ogłoszeń, stanu i realizacji wniosków, rozliczenia i dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

W 2021 r. do realizacji programu dofinansowań został dodany sektor banków komercyjnych, które będą mogłu udzielać kredytów antysmogowych na preferencyjnych zasadach. Kredyty termomodernizacyjne m.in. na wymianę systemu ogrzewania w bankach, które podjęły współpracę z programem, będą miały np. obniżone opłaty za obsługę kredytu. Dodatkowo to bank będzie występował o dofinansowanie z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Inwestor w znaczącym stopniu zostanie zwolniony z drogi formalnej uzyskania dofinansowania.

Program Czyste Powietrze. Kiedy dofinansowanie?

Zmiany w Programie Czyste Powietrze wnoszą również możliwość dofinansowania przedsięwzięć zarówno rozpoczętych, jak i zakończonych, ale dofinansowania nie obejmują budynków nowo-wybudowanych. Na rozpatrzenie wniosku komisja ma 30 dni roboczych (wcześniej 90 dni). Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wypłacane jest w terminie 30 dni, w całości lub w ratach, na konto wykonawcy bądź beneficjenta, po potwierdzeniu zrealizowania przedsięwzięcia. Od dnia zawarcia umowy przesięwzięcie musi być zrealizowane w 30 miesięcy. Należy pamiętać, aby przez cały okres inwestycji zachować dowody księgowe potwierdzające zakup materiałów i usług, potwierdzenia przelewów, umowy z instalatorem. Będą one potrzebne w trakcie wypełnienia wniosku o płatność.

Program Czyste Powietrze. Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać róznymi drogami, jednak jego poprawne wypełnienie jest bardzo ważne z uwagi na czas oczekiwania. Najprostszą metodą jest rejestracja na Portalu Beneficjenta poprzez który możemy wypełnić wniosek i przesłać całą dokumentację. Na początek jednak warto wiedzieć, które urządzenie będzie dla nas najlepsze. Wybór pompy ciepła i instalatora, który zbada możliwości techniczne budynku może mieć dalsze przełożenie na poprawność wniosku i wypłatę dofinansowania po zakończeniu inwestycji.

Którą pompa ciepła będzie odpowiednia dla budynku można sprawdzić, klikając w ten link:
https://neoheat.pl/konfigurator-pomp-ciepla/

Przy wyborze zaufanego instalatora, posiadającego ceryfikat pomoże oddział frmy Iglotech:
https://neoheat.pl/kontakt/

Zanim przystąpi się do wypełnienia wniosku na dofinansowanie, należy skompletować wymagane dokumenty, to pozwoli na skrócenie czasu weryfikacji. Do wnioski należy dołączyć zaświadczenie włodarza miasta lub gminy. Warto zdobyć również kartę produktu wraz z etykietą energetyczną, która może okazać się niezbędna w procesie weryfikacji urządzenia.

Wniosek elektroniczny w kilku krokach:

 1. Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta
 2. Wypełnij wniosek i załącz dokumenty opisane powyżej
 3. Prześlij wniosek do weryfikacji (popraw ewentualne błędy)
 4. Zapisz i popisz wniosek!

Program Czyste Powietrze. Jakie Urządzenia?

Urządzenia, których dotyczy dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej. Neoheat to pompy ciepła, które spełniają warunki programu nakreślone przez program rządowy.

Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat spełniają warunki programu Czyste Powietrze, dzięki wysokim współczynnikom efektywności. Przynoszą one więcej korzyści poza możliwością dofinansowania. Pompy ciepła Neoheat ogrzewają dom i podgrzewają ciepłą wodę użytkową. Idealnie współpracują zarówno z systemem ogrzewania podłogowego, jak i grzejnikami czy klimakonwektorami. Ponadto mają możliwość połączenia z kombinowanym dostarczaniem ciepła, np. ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory. Sterowanie pompami ciepła Neoheat odbywa się dzięki dotykowemu panelowi sterowania, a także poprzez Wi-Fi, co znacznie usprawnia kontrolę temperatury w domu. Pompy ciepła Neoheat posiadają wbudowane grzałki elektryczne, zawory 3-drogowe do CWU i czujniki pomiaru, co korzystnie wpływa na instalację i późniejsze użytkowanie. Pompy ciepła podgrzewają wodę do 60˚C, co ma bezpośredni wpływ na eliminację groźnych bakterii i nasze zdrowie. Należy pamiętać, że koszty to nie tylko inwestycja. Eksploatacja pomp ciepła Neoheat to dużo niższy koszt niż w przypadku innych rozwiązań tj. kotły olejowe, gazowe, czy węglowe.

Program Stop Smog. Dotacje dla gmin

Stop Smog to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej przez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Program wsparcia realizowany jest na poziomie współpracy z gminami o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Program Stop Smog. Dla kogo dofinansowanie?

Mieszkańcy gmin, które uchwaliły tzw. uchwały antysmogowe i realizują program Stop Smog. Dzięki temu można zyskać do 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dofinansowanie jest udzielane na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE i zmniejszeniu zapotrzebowania budynków na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania. Powietrzne pompy ciepła idealnie wpasowują się w idee programu.

Ulga Termomodernizacyjna. Odliczenie od podatku

Jest to rodzaj ulgi podatkowej, która przysługuje właścicielom i współwłaścicielom jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Ulga polega na odliczeniu wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, ale nie w budynku będącym w budowie. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym.

Ulga Termomodernizacyjna. Ile można zyskać?

Kwota odliczenia wynosi do 53 000 na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem i współwłaścicielem. Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć ulepszenie stanu budynku, w wyniku, którego nastąpi zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Istotnym aspektem rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej jest fakt, że dotyczy ona przedsięwzięcia, które musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli jednak podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia w ciągu 3 lat zostanie zobowiązany do zwrotu całości ulgi.

Wszystkie wydatki, które chcemy odliczyć należy dokumentować fakturami. Warto jednak pamiętać, że koszty, które chcemy odliczyć nie mogły być sfinansowane z żadnego programu dofinansowań prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli korzystając z dofinansowania Czyste Powietrze Inwestor zakupi pompę ciepła, natomiast od ulgi termomodernizacyjnej odliczy jej montaż bądź przygotowanie dokumentacji np. audytu energetycznego.

Program Agroenergia. Dotacja na zakup pompy ciepła do sektora rolnictwa

Zyskaj nawet 25 tys zł, zainwestuj w pompy ciepła!

Agroenergia to projekt stworzony dla rolników zakładający zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym sektorze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dotacje mające wesprzeć rolników w zwiększeniu wykorzystania OZE w codziennej pracy. Program realizowany będzie do 2025 roku, z czego tylko do 2023 będzie możliwość podpisywania umów. W sumie całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 200 000 zł.

Program Agroenergia. Na co można zyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 50 kW
 • instalacji wiatrowej o mocy od 10 do 50 kW
 • pompy ciepła o mocy od 10 do 50 kW. Przed złożeniem należy przeprowadzić audyt energetyczny
 • instalacji hybrydowej – instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła lub instalacja wiatrowa z pompą ciepła. Tutaj też należy przeprowadzić audyt energetyczny.
 • magazynów energii dla powyższych instalacji

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy instalacji fotowoltaicznych już istniejących oraz dotyczą przedsięwzięć, które muszą służyć do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych.

Program Agroenergia. Ile można zyskać?

Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 20% kosztów kwalifikowanych i może wynosić max 25 000 zł.

 • Dla instalacji o mocy od 10 kW do 30 kW ( udział w kosztach do 20%) – zwrot do 15 000 zł
 • Dla instalacji od 30 do 50 kW (udział w kosztach do 13%)- zwrot do 25 000 zł
 • Dla inwestycji, które zastosują instalację hybrydową np. pompę ciepła z elektrownią wiatrową lub pompę ciepła z fotowoltaiką dodatkowo można uzyskać 10 tys zł.

Program POLREFF. Certyfikacja Technologii Energooszczędnej

Program Polreff wspomaga ekologiczne inwestycje, czyli takie, które zmniejszają emisję CO2 oraz nie powodują smogu. Korzystając z narzędzia udostępnionego w programie w postaci listy urządzeń Wirtualnego Doradcy Energetycznego można uzyskać wiele cennych informacji na temat inwestycji energooszczędnych, jakie można zrealizować w swoim domu. Program PolREFF to 200 milionów EUR, które za pośrednictwem banków uczestniczących w programie, będzie rozdysponowane w formie kredytów dla właścicieli domów i mieszkań na finansowanie inwestycji zmniejszających zużycie energii. Inicjatorem programu jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Program POLREFF. Wirtualny Doradca Technologiczny

Pompy ciepła Neoheat zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem parametrów energooszczędności przez niezależnych ekspertów Polskiego Programu Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF) i znalazły sie na liście Wirtualnego Doradcy Technologicznego. Dzięki innowacyjnej technologii i wysokiej klasie zastosowanych rozwiązań nasze pompy ciepła otrzymały Certyfikat Technologii Energooszczędnej.

Wirtualny Doradca Technologiczny to zbiór urządzeń, które zostały starannie wyselekcjonowane i zweryfikowane pod kątem parametrów energooszczędnościowych przez niezależnych ekspertów programu PolREFF i uzyskały status urządzeń energooszczędnych.

SPRAWDŹ JAKA POMPA CIEPŁA BĘDZIE DLA CIEBIE NAJLEPSZA!

KONFIGURATOR NEOHEAT

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU

Czyste Powietrze