DOFINANSOWANIE NA POMPĘ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ

Kup pompę ciepła z dofinansowaniem. Przegląd programów dotacyjnych

Pompy ciepła to wydajny, ekologiczny i bezemisyjny system do ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. Decydując się na jej zakup, warto zapoznać się z jakie dofinansowanie do pompy ciepła można otrzymać dla nowych domów w 2023 r. Pompa ciepła i cała fotowoltaika z dofinansowaniem może się zwrócić już po kilku latach i zacząć przynosić czysty zysk. Czy jednak instalacja jest równie opłacalna co w zeszłym roku? Omawiamy dostępne możliwości dofinansowania.

Program Czyste Powietrze 2023

To najpopularniejsza dotacja do pompy ciepła w 2023 r. Program Czyste Powietrze powstał w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które trafiają do niej wskutek użytkowania nieefektywnego systemu ogrzewania na paliwo stałe. Czyste Powietrze zakłada dofinansowanie wymiany starego pieca, co należy rozumieć, jako demontaż dotychczasowo używanego źródła, zakup np. pompy ciepła i jej montaż. W 2021 r. ponownie wprowadzono zmiany do regulaminu programu – po to, by ułatwić procedury, jakie należy podjąć, aby uzyskać dofinansowanie pomp ciepła i wyeliminować nieefektywne instalacje. Te dotacje do pomp ciepła są kontynuowane w 2023 r.

czyste powietrze

Program Czyste Powietrze. Zmiany

Dofinansowanie na pompę ciepła możliwe do uzyskania dzięki programowi Czyste Powietrze cieszy się dużym zainteresowaniem. Korzyści, jakie przynosi, sprawiły, że program będzie kontynuowany do 2029 r., a przeznaczona przez rząd kwota na ten cel wynosi aż 63,3 mld zł. Jest więc ogromna szansa, że na dofinansowanie załapie się każdy, dla kogo pompa ciepła jest planem na 2023 r.

Od 2 lipca 2022 r. zmiany w programie Czyste Powietrze znacznie uprościły otrzymanie dotacji, nawet z uwzględnieniem prefinansowania inwestycji wymiany źródła ciepła. Ponadto z początkiem 2023 r. rząd zdecydował się zwiększyć wsparcie, które można otrzymać. Kto uzyska zwiększone dofinansowanie na pompy ciepła i na jakie wsparcie może liczyć?

Pompy ciepła – dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Kto je może dostać? Warunki

 • Inwestorzy, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania).
 • Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1 894 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (nowe progi podwyższonego poziomu dofinansowania).
 • Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1 090 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania)

Oznacza to, że wysokość dofinansowania w dalszym ciągu będzie zależna od zarobków, jednak progi zarobkowe zostały podniesione. Wszystkie grupy mogą uzyskać wsparcie na ten sam cel: wymiana starego pieca, zakup i montaż pomp ciepła, docieplenie budynku, instalacja rekuperacji, a także inne wymienione w regulaminie dostępnym na stronie WFOŚiGW. Inwestorzy, których dochód nie przekracza 135 000 zł rocznie (liczony jest bez przeliczenia na członka gospodarstwa), mogą starać się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 19 400 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze/woda (pompy ciepła Neoheat w ofercie Iglotech). Beneficjenci z przysługującym dofinansowaniem o podwyższonym poziomie mogą liczyć na maksymalną kwotę dotacji nawet 28 100 zł dla zakupu pomp ciepła. Poziom dochodów dla podwyższonego progu został zwiększony po to, by jeszcze więcej osób mogło skorzystać z dopłaty do pomp ciepła.

Pompy ciepła – dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Zasady prefinansowania inwestycji

Od 15 lipca 2022 r. można składać wnioski o prefinansowanie inwestycji. Oznacza to znaczne uproszczenie dla Inwestorów nieposiadających środków finansowych na podjęcie działań z zakresu termomodernizacji jeszcze przed otrzymaniem dofinansowania. Nowa zasada umożliwia wypłatę pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji. Jedyne co musi zrobić Inwestor to złożyć wniosek o dotację, a wraz z nim przedstawić umowę zawartą z Wykonawcą. Umowa musi zawierać ustalony zakres prac do wykonania podczas procesu termomodernizacji. Obecnie to najchętniej wybierana dopłata do pompy ciepła do podgrzewania wody.

Prefinansowanie odbywa się na zasadzie wypłaty transzy zaliczkowej w wysokości 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji. WFOSiGW ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku. Co istotne, wypłata środków odbywa się bezpośrednio na konto Wykonawcy. Pozostałe 50% kwoty zostanie wypłacone na konto Wykonawcy po zakończeniu prac, w terminie do 30 dni.

Możliwość dofinansowania z prefinansowaniem dotyczy tylko nowo składanych wniosków o dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze – infolinia i gdzie składać wniosek?

O dofinansowanie Czyste Powietrze należy zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tam można uzyskać szczegółowe informacje, kontaktując się poprzez infolinię, udając się do odpowiedniej siedziby instytucji, pod którą podlegamy bądź dzięki stronie internetowej. Zmiany, jakie obowiązują od maja ubiegłego roku, dotyczą również form złożenia wniosku o dotacje na pompy ciepła. Można składać go za pomocą portalu beneficjenta WFOŚiGW lub strony rządowej programu, a także listownie bądź osobiście w danej dla inwestycji jednostce WFOŚiGW. Po rejestracji na portalu beneficjenta można uzyskać również dostęp m.in. do aktualnych ogłoszeń, stanu i realizacji wniosków, rozliczenia i dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

W 2021 r. do realizacji programu został dodany sektor banków komercyjnych, które będą mogły udzielać kredytów antysmogowych na preferencyjnych zasadach. Kredyty termomodernizacyjne m.in. na wymianę systemu ogrzewania w bankach, które podjęły współpracę z programem, będą miały np. obniżone opłaty za obsługę kredytu. Dodatkowo to bank będzie występował o dofinansowanie z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Inwestor w znaczącym stopniu zostanie zwolniony z drogi formalnej uzyskania dofinansowania.

Program Czyste Powietrze. Kiedy dofinansowanie?

Zmiany w programie Czyste Powietrze dają możliwość ubiegania się o dopłaty, jeśli pompa ciepła jest w trakcie realizacji. Oznacza to, że dotacje dotyczą przedsięwzięć zarówno rozpoczętych, jak i zakończonych, ale nie obejmują budynków nowo wybudowanych. Na rozpatrzenie wniosku komisja ma 30 dni roboczych (wcześniej 90 dni). Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2023, czyli w przypadku gdy instalowana jest np. pompa ciepła i fotowoltaika, wypłacane jest w terminie 30 dni — w całości lub w ratach, na konto wykonawcy bądź beneficjenta, po potwierdzeniu zrealizowania przedsięwzięcia. Dofinansowanie zostanie uwzględnione, jeśli od dnia zawarcia umowy projekt zostanie zrealizowany w 30 miesięcy.

Należy pamiętać, aby przez cały okres inwestycji zachować dowody księgowe potwierdzające zakup materiałów i usług, potwierdzenia przelewów oraz umowy z instalatorem, zarówno jeśli w grę wchodzi wyłącznie pompa ciepła, jak i fotowoltaika. Dofinansowanie bez tych dokumentów zostanie odrzucone praktycznie już w trakcie wypełnienia wniosku o płatność.

Program Czyste Powietrze – wniosek, o czym pamiętać?

Jak już wiadomo, dopłata do pompy ciepła wymaga złożenia wniosku. Można go składać różnymi drogami, jednak jego poprawne wypełnienie jest bardzo ważne z uwagi na czas oczekiwania. Najprostszą metodą jest rejestracja na Portalu Beneficjenta, poprzez który możemy wypełnić wniosek oraz przesłać całą dokumentację niezbędną, by uzyskać dofinansowanie. Pompa ciepła i fotowoltaika wymaga jednak wcześniejszego zastanowienia się, które urządzenie będzie dla nas najlepsze – i to jeszcze zanim dotacja zostanie uwzględniona. Wybór pompy ciepła oraz instalatora, który zbada możliwości techniczne budynku, może mieć dalsze przełożenie na poprawność wniosku i wypłatę dofinansowania po zakończeniu inwestycji.

Zanim przystąpi się do wypełnienia wniosku o dofinansowanie, należy skompletować wymagane dokumenty, co pozwoli na skrócenie czasu weryfikacji. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie włodarza miasta lub gminy. Warto zdobyć również kartę produktu wraz z etykietą energetyczną, która może okazać się niezbędna na etapie, kiedy fotowoltaika lub pompa ciepła jest weryfikowana. Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie wtedy, gdy taką weryfikację przejdzie pozytywnie. W przeciwnym wypadku możemy nie otrzymać dopłaty.

Program Czyste Powietrze 2023 umożliwia również, po raz pierwszy złożenie wniosku o dotację na pompę ciepła i fotowoltaikę osobom, które wcześniej skorzystały już ze wsparcia. Jaki jest warunek? Przepis dotyczy inwestorów, którzy dzięki dofinansowaniu wymienili kocioł gazowy, a teraz chcą dalej modernizować budynek, by był jeszcze bardziej energooszczędny.

Wniosek elektroniczny w kilku krokach:

 1. Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta
 2. Wypełnij wniosek i załącz dokumenty opisane powyżej
 3. Prześlij wniosek do weryfikacji (popraw ewentualne błędy)
 4. Zapisz i popisz wniosek!

Audyt energetyczny – dofinansowanie 2023

Pompa ciepła i fotowoltaika mogą być jeszcze tańsze przez aktualne dofinansowanie. Dotacja przyznawana jest nie tylko na sam montaż. Program Czyste Powietrze 2023 uzyskał bowiem jeszcze jedną zmianę. Rządzący umożliwili otrzymanie oprócz dotacji na pompy ciepła czy termomodernizację dodatkowego wsparcia na przeprowadzenie audytu energetycznego. W założeniu ma ono pokryć pełne koszty audytu w wysokości 1 200 zł.

Trzeba pamiętać, że audyt jest niezbędnym elementem kompleksowej termomodernizacji, która umożliwia pozyskanie maksymalnej dopłaty, w obecnej formie mogącej wynieść nawet 135 000 zł.

Program Czyste Powietrze. Jakie Urządzenia?

Urządzenia, których dotyczy dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej.

Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat spełniają warunki programu Czyste Powietrze, dzięki wysokim współczynnikom efektywności. Tego typu urządzenie kwalifikuje się pod dofinansowanie w 2023 r. Przynosi ona jednak dużo więcej korzyści poza możliwością dotacji. Pompy ciepła Neoheat ogrzewają dom i podgrzewają ciepłą wodę użytkową. Idealnie współpracują zarówno z systemem podłogowym, jak i tradycyjnymi grzejnikami czy klimakonwektorami. Ponadto mają możliwość połączenia z kombinowanym dostarczaniem ciepła, np. ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory. Dotacja na taką pompę ciepła z pewnością będzie przydatna w nowym domu.

Sterowanie pompami ciepła Neoheat odbywa się dzięki dotykowemu panelowi, a także poprzez Wi-Fi, co znacznie usprawnia kontrolę temperatury w domu.

Pompy ciepła Neoheat mają wbudowane grzałki elektryczne, zawory 3-drogowe do CWU i czujniki pomiaru, co korzystnie wpływa na instalację i późniejsze użytkowanie. Podgrzewają wodę do 60˚C, co ma bezpośredni wpływ na eliminację groźnych bakterii i na nasze zdrowie.

Należy również pamiętać, że koszty nie kończą się na inwestycji. Eksploatacja pomp ciepła Neoheat jest znacznie tańsza niż w przypadku innych rozwiązań tj. kotły olejowe, gazowe, czy węglowe. Dotacja na taką pompę ciepła w nowym domu brzmi więc niezwykle zachęcająco.

Program Moje Ciepło 2023

Moje Ciepło to jeden ze sztandarowych programów wsparcia do zakupu pomp ciepła. Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup oraz montaż urządzenia w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program obejmuje zarówno pompy ciepła powietrzne, gruntowe, jak i modele wodne. Mamy świadomość, że inwestycja w ekologiczne ogrzewanie może być kosztowna, dlatego skorzystanie z tego programu daje możliwość otrzymania pomp ciepła z dofinansowaniem – co znacznie usprawnia wyposażenie domu w system cieplny przyjazny środowisku. Należy pamiętać, że dopłata do pompy ciepła jest przeznaczona dla wskazanych grup gospodarstw domowych.

Dofinansowanie Moje Ciepła – dla kogo?

Program Moje Ciepło to dofinansowanie na zakup pompy ciepła dla właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych. Są to dotacje z inicjatywy rządowej mające wesprzeć sektor ogrzewnictwa indywidualnego oraz energetyki prosumenckiej. Stanowią uzupełnienie popularnego programu dofinansowań Czyste Powietrze, dedykowanego do budynków modernizowanych. Już na etapie projektu nowego domu warto uwzględnić w nim ekologiczne formy ogrzewania, biorąc pod uwagę możliwość otrzymania dofinansowania na pompę ciepła.

Program Moje Ciepło. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dopłaty będą dotyczyły zakupu i montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Warunkiem jest, aby nowy budynek miał podwyższone standardy energetyczne:

Standard energetyczny budynku określa maksymalną dopuszczalną wielkość zużyciaenergii pierwotnej, końcowej albo użytkowej przez dany budynek. Wartość ta najczęściejwyrażona jest w kWh/ (m2·rok). Wprowadzone w 2021 Warunki Techniczne określająmaksymalny poziom wskaźnika zużycia energii pierwotnej (EP) dla domówjednorodzinnych na poziomie 70 kWh/ (m2·rok), wliczając w to zużycie na ogrzewanie,podgrzewanie powietrza wentylacyjnego i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Byspełniać standardy energetyczności, budynek powinien być wyposażony w zeroemisyjneźródło ciepła w postaci pomp ciepła.

W programie Moje Ciepło na powietrzne pompy ciepła przewidziano dotację w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji może wynieść do 7 000 zł. Program dofinansowania na pompy ciepła w 2023 r. realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego całościowy budżet wynosi 600 mln zł.

Dotacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Warto również odnotować, że NFOŚiGW poprzez swojego prezesa poinformował już, że w nowych ustaleniach znalazł się zapis umożliwiający zwiększenie wysokości kosztów kwalifikowanych z 30% do 45%, jeżeli beneficjenci dysponują Kartą Dużej Rodziny. Czyni to tym samym program Moje Ciepło jeszcze atrakcyjniejszym dla małżeństw wielodzietnych – a to sprawia, że dopłata do pompy ciepła jest zdecydowanie łatwiejsza do uzyskania.

Nabór wniosków o dotacje do pomp ciepła ruszył 29 kwietnia 2022 r.

Co istotne, w programie dopuszczono możliwość refundacji kosztów kwalifikowanych przed wejściem projektu w życie. Zatem osoby, które zakupiły i zamontowały pompę ciepła po 01.01.2021 r., będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Nabór wniosków odbywać będzie się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków. Program Moje Ciepło realizowany będzie w latach 2021-2027, jednakże podpisywanie umów zakończy się 31.12.2026 r., a środki rozdysponowane zostaną do 31.12.2027 r.

Dom jednorodzinny z pompą ciepła Neoheat

Program Stop Smog 2023. Dotacje dla gmin

Stop Smog to kolejny program, w którym uwzględniana jest dotacja do pompy ciepła w 2022 r. Realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej przez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Program wsparcia realizowany jest na poziomie współpracy z gminami o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Program Stop Smog. Dla kogo dofinansowanie?

Mieszkańcy gmin, które uchwaliły tzw. uchwały antysmogowe i realizują program Stop Smog, mogą starać się o to wsparcie. Jest to dotacja, dzięki której możliwe jest opłacenie do 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Czyli nowoczesna pompa ciepła do nowego domu, np. powietrze–woda, z takim dofinansowaniem jest niezwykle tania.

Dofinansowanie jest udzielane na likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła lub na wymianę na niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE i zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania. Powietrzne pompy ciepła idealnie wpasowują się w idee programu.

Ulga Termomodernizacyjna 2023. Odliczenie od podatku

Jest to następna odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest dofinansowanie zakupu pomp ciepła dla nowych domów w 2023 r. To rodzaj ulgi podatkowej, która przysługuje właścicielom i współwłaścicielom jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Polega ona na odliczeniu wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne — tj. fotowoltaika czy pompa ciepła — ale nie dotyczy budynków w budowie. Ulgę, czyli po części też dofinansowanie, rozlicza się w zeznaniu podatkowym.

Ulga Termomodernizacyjna. Ile można zyskać?

Kwota odliczenia wynosi do 53 000 zł na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem i współwłaścicielem. Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć ulepszenie stanu budynku, w wyniku, którego nastąpi zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Istotnym aspektem rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej jest fakt, że dotyczy ona przedsięwzięcia, które musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli jednak podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia w tym okresie, zostanie zobowiązany do zwrotu całości ulgi.

Wszystkie wydatki, które chcemy odliczyć, należy dokumentować fakturami. Warto jednak pamiętać, że te koszty, nie mogły wcześniej być sfinansowane z żadnego programu dofinansowań prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli korzystając z dofinansowania Czyste Powietrze, inwestor zakupi pompę ciepła, natomiast za sprawą ulgi termomodernizacyjnej odliczy jej montaż bądź przygotowanie dokumentacji np. audytu energetycznego.

Program Agroenergia 2023. Dotacja na zakup pompy ciepła do sektora rolnictwa

Agroenergia to projekt stworzony dla rolników zakładający zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w tym sektorze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dotacje mające wesprzeć rolników w zwiększeniu wykorzystania OZE w codziennej pracy. Program realizowany będzie do 2025 r., z czego tylko do 2023 r, jest możliwość podpisywania umów. W sumie całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 200 000 zł.

Program Agroenergia. Na co można zyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 50 kW;
 • instalacji wiatrowej o mocy od 10 do 50 kW;
 • pompy ciepła o mocy od 10 do 50 kW (przed złożeniem należy przeprowadzić audyt energetyczny);
 • instalacji hybrydowej (instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła lub instalacja wiatrowa z pompą ciepła. Tutaj też należy przeprowadzić audyt energetyczny);
 • magazynów energii dla powyższych instalacji

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy instalacji fotowoltaicznych już istniejących oraz dotyczą tylko przedsięwzięć, które służą do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych.

Program Agroenergia. Ile można zyskać?

Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 20% kosztów kwalifikowanych i może wynosić maksymalnie 25 000 zł.

 • Dla instalacji o mocy od 10 kW do 30 kW (udział w kosztach do 20%) – zwrot do 15 000 zł.
 • Dla instalacji od 30 do 50 kW (udział w kosztach do 13%) – zwrot do 25 000 zł.
 • Dla inwestycji, które zastosują instalację hybrydową np. pompę ciepła z elektrownią wiatrową lub pompę ciepła z fotowoltaiką dodatkowo można uzyskać 10 000 zł.

Program POLREFF. Certyfikacja Technologii Energooszczędnej

Program PolREFF wspomaga ekologiczne inwestycje, czyli takie, które zmniejszają emisję CO2 oraz nie powodują smogu. Korzystając z narzędzia udostępnionego w programie, w postaci listy urządzeń Wirtualnego Doradcy Energetycznego, można uzyskać wiele cennych informacji na temat inwestycji energooszczędnych, możliwych do zrealizowania w swoim domu. Program PolREFF to 200 milionów euro, które za pośrednictwem banków uczestniczących w programie, będzie rozdysponowane w formie kredytów dla właścicieli domów i mieszkań na finansowanie inwestycji zmniejszających zużycie energii. Inicjatorem programu jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Program POLREFF. Wirtualny Doradca Technologiczny

Pompy ciepła Neoheat zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem parametrów energooszczędności przez niezależnych ekspertów Polskiego Programu Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF) i znalazły się na liście Wirtualnego Doradcy Technologicznego. Dzięki wykorzystanym innowacjom i wysokiej klasie zastosowanych rozwiązań nasze pompy ciepła otrzymały Certyfikat Technologii Energooszczędnej.

Wirtualny Doradca Technologiczny to zbiór urządzeń, które zostały starannie wyselekcjonowane zweryfikowane pod kątem parametrów energooszczędnościowych przez niezależnych ekspertów programu PolREFF. Cieszą się one statusem urządzeń energooszczędnych.