CIEPŁE MIESZKANIE

CIEPŁE MIESZKANIE- Skorzystaj z dofinansowania i zwiększ swój komfort!

Dla kogo?

Program skierowany do gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w bu- dynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz dla wspólnoty mieszkaniowej obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Na co?

Demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Warunkowo:

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• stolarka okienna i drzwiowa,
• dokumentacja projektowa,

Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z dofinansowania pobierz Przewodnik po dofinansowaniach

Kwota dofinansowania:

OSOBA FIZYCZNA
mieszkająca w budynku wielorodzinnym

POZIOM PODSTAWOWY
do 16 500 zł na lokal mieszkalny (do 30% kosztów kwalifikowanych)
do 19 000 zł na lokal mieszkalny dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin (do 35% kosztów kwalifikowanych)
POZIOM PODWYŻSZONY
do 27 500 zł na lokal mieszkalny (do 60% kosztów kwalifikowanych)
do 29 500 zł na lokal mieszkalny dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin (do 65% kosztów kwalifikowanych)

POZIOM NAJWYŻSZY
do 41 000 zł na lokal mieszkalny (do 90% kosztów kwalifikowanych)
do 43 900 zł na lokal mieszkalny dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin (do 95% kosztów kwalifikowanych)

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
obejmująca od 3 do 7 lokali

• Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła 350 000 zł (60%)
• Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 375 000 (60%) dla zadania uwzględniającego pompy ciepła
• Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła 150 000 zł (60%)

Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z dofinansowania pobierz Przewodnik po dofinansowaniach

Składanie dokumentów?
Wniosek składa się do właściwej gminy zgodnie z ogłoszeniem naboru.
Gmina opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków dla beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z dofinansowania pobierz Przewodnik po dofinansowaniach

Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat, są idealnym rozwiązaniem do ogrzewania domów, ale i większych powierzchni komercyjnych.  Zdobywają co raz większą popularność wśród instalatorów, dzięki szybkiemu, bezproblemowemu montażowi oraz bezawaryjności. Zadowolenie Użytkowników z produktów Neoheat wynika także z ich funkcjonalności, energooszczędności i konkurencyjnej ceny. Marka ma do zaoferowania najnowocześniejsze rozwiązania, a jednocześnie chce pozostać dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Wysoka klasa efektywności energetycznej pomp ciepła Neoheat pozwala na uzyskanie dofinansowania z rządowego programu Ciepłe Mieszkanie.

Dystrybutorem marki Neoheat jest polska hurtownia klimatyzacyjna i wentylacyjna Iglotech z Kwidzyna. Przedsiębiorstwo z bardzo długą tradycją które działa nieprzerwanie już od kilkudziesięciu lat. Nieustannie rozwijając obszary swojej działalności, czego świetnym przykładem jest właśnie marka Neoheat. Ugruntowana, pewna pozycja rynkowa pozwala na budowanie, a następnie wdrażanie długoterminowych strategii rozwoju.

Po więcej informacji na temat oferty Iglotech zapraszamy na stronę internetową hurtowni.