Pompa ciepła – jak to działa?

Pompa ciepła z 1 kW energii elektrycznej wytwarza 4,5 kW energii ciepła dla domu!

Nie każdy, kto planuje montaż instalacji grzewczej, wie, na jakiej zasadzie działa pompa ciepła. Pompa typu powietrze – woda to pompa ciepła wykorzystująca energię z natury. W domowym systemie grzewczym pełni dokładnie taką samą funkcję, jak kocioł węglowy, gazowy czy elektryczny, a więc służy do zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Zadania pompy w systemie grzewczym zależne są od rodzaju urządzenia. W ofercie znajdują się pompy o różnych wydajnościach i wyposażeniu. Jak działa pompa ciepła powietrzna? Czy jest ona trudna w użytkowaniu?

Pompa powietrzna nie wymaga budowy dolnego źródła ciepła, a więc inwestycja nie musi mieć odpowiednio dużej działki czy dostępu do nadających się do wykorzystania wód, co znacznie zmniejsza koszty inwestycyjne.

Pompa ciepła to zestaw, w którego skład wchodzą agregat umieszczony na zewnątrz budynku i jednostka wewnętrzna, znajdująca się w jego środku. Połączone są ze sobą przewodami, które przewodzą czynnik chłodniczy. Ciepło odbierane w parowniku podnosi temperaturę czynnika chłodniczego, który poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do sprężarki. W procesie grzania czynnik chłodniczy o wyższej temperaturze i ciśnieniu przekazuje ciepło w skraplaczu (jed. wew.) i poprzez elektroniczny zawór rozprężny powraca do parownika (jed. zew.). Woda grzewcza odbiera ciepło ze skraplacza i w razie bardzo długo utrzymujących się niskich temperatur (poniżej -20 stopni) jest dogrzewana przez zamontowane w pompie grzałki elektryczne. Pompa obiegowa kieruje wodę grzewczą poprzez zawór 3-drogowy rozdzielający do instalacji grzewczej budynku (c.o.) lub na wężownicę podgrzewacza wody użytkowej (c.w.u.). Teraz wiesz już wszystko o tym, czym jest pompa ciepła – jak to urządzenie działa, jak jest zbudowane i do czego służy. Nie zwlekaj i zainwestuj w te ekologiczne systemy grzewcze.

Nowoczesne pompy ciepła tj. Neoheat pracują bardzo efektywnie, czego potwierdzeniem jest wysoki współczynnik efektywności, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę, tzw. COP. Im współczynnik jest większy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy.

Pompy ciepła Neoheat są rozwiązaniem w którym możemy zdecydować o wymienniku, który ma dostarczać ciepło do pomieszczeń w naszym domu. Pompy świetnie współpracują zarówno z grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym, a także z klimakonwektorami. To od użytkownika zależy na jakiś sposób się zdecyduje. Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia w układ grzewczy domu kilku wymienników w różnych kombinacjach (np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki albo grzejniki i klimakonwektory), także przy ustawieniu innych temperatur na każdym z nich.