ZNAJDŹ DYSTRUBUTORA

SZKOLENIA

Umożliwiamy swoim Partnerom podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień. Organizujemy cykliczne szkolenia z zakresu nowości produktowych, montażu oraz serwisu produkowanych oraz dystrybuowanych rozwiązań. Adresatami szkoleń są instalatorzy, dystrybutorzy i projektanci. Absolwenci szkoleń zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiające uzyskanie certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności i upoważniające do montażu i przeprowadzania serwisu urządzeń.