Nowe dofinansowanie na pompę ciepła i fotowoltaikę dla rolników!

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosił nabór na nowe dofinansowanie dla rolników chcących zainwestować w odnawialne źródła energii (OZE), m.in. panele słoneczne i fotowoltaikę. Chętni muszą się spieszyć, ponieważ wyznaczony termin jest bardzo krótki!

Omawiane dofinansowanie pomp ciepła i fotowoltaiki powstało w wyniku aktualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez rozszerzenie go o wsparcie dla instalacji OZE.

Dofinansowanie dla rolników – co obejmuje?

Program ma na celu przede wszystkim skłonienie osób posiadających gospodarstwa rolne do instalacji fotowoltaiki. Dotacja obejmuje jednak również zakupy innych urządzeń, które ułatwią efektywne zarządzanie, pozyskaną z paneli słonecznych energią w tym: pompy ciepła, magazyny energii oraz inteligentne systemy HEMS/EMS. Ponadto pozwala sfinansować potrzebną do montażu infrastrukturę techniczną, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje.

Ciągnik pracujący w polu

Ile wsparcia można uzyskać?

Pojedynczy beneficjent, na jedno gospodarstwo rolne zgodnie z regulaminem może otrzymać do 150 000 zł. Kwota ta nie ma jednak związku (limit się nie łączy) z dofinansowaniami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącymi innych obszarów działalności.

Dotacja przyznana rolnikom do 40 roku życia pokrywa 30-60% kosztów kwalifikowanych. W pozostałych przypadkach – 30-50% kosztów kwalifikowanych.

Należy pamiętać, że dofinansowanie dla rolników ma formę refundacji poniesionych kosztów, czyli koniecznej jest wcześniejsze opłacenie instalacji z własnych środków.

Jak uzyskać dotację na fotowoltaikę i pompy ciepła? – warunki

Dofinansowanie przeznaczone jest tylko wyłącznie dla rolników prowadzących swą działalność w celach zarobkowych (minimum 12 miesięcy i z udokumentowanym dochodem minimum 5 000 zł) i dysponujących tzw. numerem identyfikacyjnym. Konieczne jest także bycie posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1-300 ha, które jest wycenione w granicach 10 000-20 000 zł.

Sama instalacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z ustalonym wcześniej projektem. Wykonać powinien go specjalista dysponujący odpowiednimi uprawnieniami w zakresie OZE. Dokumentacja musi zawierać m.in. plany umiejscowienia urządzeń i ich parametry oraz wykaz zużycia energii elektrycznej.

Szczegółowe wytyczne dotyczą także samej fotowoltaiki. Moc zamontowanych paneli słonecznych nie może przekraczać 50 kW, z czego do zasilania budynków mieszkalnych można zużywać maksymalnie 10 kW i 20% całkowitej mocy instalacji. Dodatkowo jeśli kolektory umieszczone mają zostać na dachu, niedopuszczalne jest, aby ten zawierał azbest.

Ponadto jeśli inwestor chce zakupić magazyn energii – jego pojemność nie może być mniejsza niż iloczyn mocy instalacji fotowoltaicznej i przelicznika 0,5.

Trzeba także pamiętać, że dotacja na fotowoltaikę i pompy ciepła oraz pozostałe urządzenia, przysługuje rolnikom, którzy zainwestują w całość minimum 15 000 zł (netto).

Instalacja fotowoltaiki na dachu budynku

Czy dotowana pompa ciepła może ogrzewać tylko budynek jednorodzinny w gospodarstwie rolnym?

Tak, takie przeznaczenie nie jest sprzeczne z regulaminem programu, ale trzeba pamiętać o wspominanych obostrzeniach – urządzenia wytwarzające zieloną energię ze Słońca do zasilania pompy ciepła mogą na potrzeby budynków mieszkalnych przeznaczyć tylko do 10 kW i nie więcej niż 20% swojej całkowitej mocy. Trzeba więc zmieścić się w tych granicach.

Kiedy i jak składać wnioski na dopłatę dla rolników na pompy ciepła i fotowoltaikę?

Wnioski na nowe dofinansowanie dla rolników przyjmowane będą od 31.01.2023 r. do 1.03.2023 r. Zainteresowani winni się więc spieszyć!

Dokumenty można składać w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej – papierowej. Należy je wypełnić zgodnie z instrukcją, która wraz z koniecznymi formularzami znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/arimr. Wypełnione pisma trzeba złożyć w oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji lub w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu, aplikacji mObywatel lub konta bankowego pozwalającego na korzystanie z ePUAP za jego pośrednictwem.

Poznaj inne dotacje na pompy ciepła i fotowoltaikę!