Mój Prąd 5.0 – nowe dofinansowanie pomp ciepła i fotowoltaiki!

Jeden z najpopularniejszych w Polsce programów dopłat do odnawialnych źródeł energii (OZE) –Mój Prąd, nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał nową edycję, która obejmie również pompy ciepła. Celem programu jest zwiększenie produkcji zielonej energii.

Mój Prąd 2023 – wystartował!

Nowa edycja programu dotacyjnego Mój Prąd, zgodnie z zapowiedziami wystartowała już w kwietniu tego roku. Dokładnie od 22 kwietnia 2023 . Ważną informacją jest również to, że dofinansowanie ma charakter ciągły, co oznacza, że od momentu rozpoczęcia przyjmowania wniosków, będzie można je składać cały czas, aż do zamknięcia programu, a nie tylko w określonych z góry terminach. Program Mój Prąd 5.0 zakończy się w momencie wyczerpania wszystkich zagospodarowanych na dopłaty do pomp ciepła i fotowoltaiki środków.

Pompa ciepła Neoheat i panele fotowoltaiczne

Mój Prąd 5.0 – zmiany w dofinansowaniu

Najważniejszą zmianą w nadchodzącej edycji dla inwestorów zainteresowanych pompami ciepła jest rozszerzenie programu o wsparcie dla urządzeń tego typu – zarówno pomp ciepła powietrze-woda, jak i gruntowych. Prócz tego objęte dopłatą zostaną również kolektory słoneczne na ciepłą wodę, które przekształcają energię promieniowania słonecznego na ciepło.

Co bardzo ważne, wysokość dotacji również została zwiększona. Beneficjent może liczyć nawet na 58 tys. zł dofinansowania! Wielkość kwoty zależy od poniesionych kosztów kwalifikacyjnych oraz rodzaju przeprowadzanej inwestycji.

Dopłata do pomp ciepła i fotowoltaiki – kto może skorzystać?

Mój Prąd to program kierowany do osób fizycznych, które chcą przeprowadzić modernizację swojego domu jednorodzinnego i planują wykorzystywać fotowoltaikę do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych. Dodatkowo inwestorzy decydujący się na skorzystanie z dofinansowania zobligowani są do uczestniczenia w systemie net-billingu.

Dopłata obejmuje osoby stosujące różne źródeł ciepła, ale oczywiście stopień modernizacji domu wpływa na wysokość dotacji, którą można pozyskać. Program ma służyć przekształcaniu budynków, tak aby były niskoemisyjne i efektywne energetycznie, w co najlepiej wpisuje się pompa ciepła i fotowoltaika.

Dofinansowanie obejmuje trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
I. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

II. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

III. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie  kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Mój Prąd – ile dotacji do pomp ciepła i innych urządzeń?

Tak jak wspominaliśmy, w nowym dofinansowaniu  można otrzymać aż 58 tys. zł, co jest kwotą niemal dwukrotnie większą niż w poprzedniej edycji.

Ile dofinansowania będzie można dostać?

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko 1 i 2 grupa Wnioskodawców)
Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
Urządzenia dodatkowe:
Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
Powietrzne pompy ciepłao podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
Kolektory słoneczne c. w. u.:3 500,00 zł

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć połowy poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji .

Przeczytaj więcej o innych dofinansowaniach pomp ciepła i fotowoltaiki.