Czyste Powietrze – dofinansowanie zostanie zwiększone!

Jak zapowiedziały Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już od przyszłego roku możemy liczyć na większe dofinansowanie pomp ciepła z programu Czyste Powietrze. Przyglądamy się wszystkim obiecanym zmianom!

Dotacja na pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację – nowe progi dofinansowania

Program Czyste Powietrze kierowany jest przede wszystkim do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli już istniejących budynków jednorodzinnych i funkcjonuje w ramach 3 poziomów wsparcia przeznaczonych dla beneficjentów dysponujących różnymi zarobkami. Progi dochodowe od stycznia zostaną zaktualizowane.

Pierwszy poziom dofinansowania Czyste Powietrze przysługiwał osobom, których przychody nie przekraczały 100 tys. zł rocznie – kwota ta wzrośnie do 135 tys. zł.

W przypadku podwyższonego wsparcia próg dochodowy wynosił 1 546 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego oraz 2 189 zł dla gospodarstwa jednoosobowego. Od nowego roku wyniesie on odpowiednio 1 894 zł oraz 2 651 zł.

Analogicznie na najwyższą pomoc mogły liczyć osoby o zarobkach miesięcznych 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) i 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowego). Progi te zostaną podwyższone do 1 090 zł w pierwszym wypadku oraz 1 526 zł w drugim.

Czyste Powietrze – ile dofinansowania na pompy ciepła i fotowoltaikę można dostać?

W tej materii szykuje się prawdziwa rewolucja. Dotychczas maksymalna kwota, jaką można było uzyskać na kompleksową termomodernizację (dofinansowanie na pompę ciepła i fotowoltaikę) wynosiła 30 tys. zł (poziom podstawowy); 37 tys. zł lub 47 tys. zł z prefinansowaniem (poziom podwyższony) oraz 69 tys. zł lub 79 tys. zł z prefinansowaniem (najwyższy poziom). Kwoty te mają wzrosnąć ponad dwukrotnie! Pierwszy próg wyniesie aż 66 tys. zł; drugi – 99 tys. zł a trzeci, najwyższy – 135 tys. zł. Szczególnie premiowanie jest przeprowadzanie całkowitej termomodernizacji i stosowanie najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych rozwiązań jak pompy ciepła Neoheat.

Osoba podliczająca koszty termomodernizacji

Dodatkowe dofinansowanie na audyt energetyczny

Całkowitą nowość w programie Czyste Powietrze 2023 ma stanowić również dodatkowe wsparcie pieniężne przeznaczone na przeprowadzenie audytu energetycznego. Ma ono w stu procentach refundować audyt w kwocie wynoszącej 1 200 zł.

Warto zauważyć, że przeprowadzenie audytu jest niezbędne, jeśli ktoś ma w planach wykonać kompleksową termomodernizację, a tym samym uzyskać maksymalną dopłatę z Czystego Powietrza.

Pozostałe zapowiedziane zmiany

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedziały również podwyższenie dotacji dla poszczególnych urządzeń. Ekologiczna pompa ciepła powietrze-powietrze może zostać wsparta maksymalnie kwotą: 4 400 zł (I próg); 7 800 zł (II próg) i 11 100 zł (III próg). W przypadku pompy powietrze-woda o podwyższonej efektywności energetycznej będzie to: 4 400 zł (I próg); 7 800 zł (II próg) i 11 100 zł (III próg). A osoby zainteresowane gruntownymi pompami ciepła mogą otrzymać: 28 000 zł (I próg); 40 700 zł (II próg) i 50 900 zł (III próg).

Ponadto mają zostać zwiększone kwoty kredytowe gwarantowane przez bank i, co bardzo ważne, ma pojawić się także możliwość złożenie drugiego wniosku w programie Czyste Powietrze. Opcja ta jest kierowana do beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali już dotację na wymianę kotła, a teraz chcą dalej modernizować swój dom, by był bardziej energooszczędny.

Od kiedy program Czyste Powietrze wchodzi w życie w nowej formie?

Nowa edycja Czystego Powietrza ma zacząć funkcjonować już od 3 stycznia 2023 r. Obiecano, że oprócz wskazanych zmian w programie dotacji można liczyć na uproszczenie formalności, a obsługa oraz rozliczenia mają działać o wiele sprawniej niż wcześniej.

Dotychczas z tego dofinansowania na pompę ciepła i fotowoltaikę oraz termomodernizację skorzystało 463,5 tys. beneficjentów, a złożono ponad  531 tys. wniosków opiewających łącznie na kwotę niespełna 10 mld zł. W ramach programu Czyste Powietrze wypłacono już przeszło 4 mld zł.

Przypominamy także, że na 2023 r. rząd zamroził ceny prądu oraz obiecał dodatek energetyczny. Zachęcamy również do przeczytania więcej o dofinansowaniach na pompy ciepła.