Certyfikowane Pompy Ciepła Neoheat - BAFA i KEYMARK

Pompy ciepła  Neoheat Eko II  spełniają wszystkie wymagania w programach dofinansowań. Znajdują się na Liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) i kwalifikują się do rządowych dotacji ( min Czyste Powietrze ) i to nie tylko w Polsce ale także w innych krajach. Posiadanie certyfikatów ma kluczowe znaczenie zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Dla producentów jest to potwierdzenie, że produkty spełniają wymagane standardy jakości, co zwiększa konkurencyjność na rynku. Dla konsumentów natomiast certyfikaty stanowią gwarancję, że wybierane urządzenia będą działać efektywnie i oszczędnie przez długi czas, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz minimalny wpływ na środowisko. Zobacz jakie są dostępne dofinansowania na pompy ciepła Neoheat w Polsce – sprawdź

Pompy ciepła Neoheat wpisane na niemiecką listę dofinansowań BAFA.

Pompy ciepła Neoheat są wpisane na niemiecką listę dofinansowań BAFA. która kwalifikuje urządzenia do rządowego dofinansowania na terenie Niemiec. Dofinansowania te, stanowią kluczowy element strategii Niemiec w zakresie zrównoważonej produkcji energii i ochrony środowiska. Lider w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oferuje korzystne wsparcie dla właścicieli domów i przedsiębiorstw w zakresie świadomego zarządzania energią. Pompy ciepła dzięki swojej wysokiej efektywności energetycznej oraz minimalnemu wpływowi na środowisko naturalne, są powszechnie uznawane za jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań do ogrzewania budynków. Stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw kopalnych. Dlatego przy ich zakupie można liczyć na atrakcyjne instrumenty dofinansowań ze strony niemieckich programów rządowych. Teraz, dzięki wsparciu finansowemu oferowanemu przez BAFA, te nowoczesne technologie staną się jeszcze bardziej dostępne dla niemieckich konsumentów.

Dofinansowanie obejmuje: zakup pompy ciepła oraz instalacja systemu z pompą ciepła.

Właściciele budynków, którzy mogą uzyskać do 40 % kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemu grzewczego. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi 25%, kolejne 10% można zyskać zastępując sprawny system ogrzewania (np. olejowego lub gazowego) w całości pompą ciepła. Kolejne 5% zgodnie z przepisami od stycznia 2023 r. zostanie przyznane na zakup pompy ciepła wykorzystującej naturalne czynniki chłodnicze.  Wysokość dotacji to maksymalnie 60 tys. euro na budynek.

Niemiecki rząd regularnie aktualizuje programy dofinansowania w celu zachęcenia do inwestycji w energooszczędne i przyjazne środowisku technologie grzewcze. Dofinansowanie BAFA dla pomp ciepła jest ważnym elementem wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorstw, który ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej w Niemczech i przyczynić się do redukcji emisji CO2 zgodnie z założonymi przez Unię Europejską progami. Pompy ciepła idealnie wpisują się w długoterminowe cele kraju w zakresie zrównoważonej produkcji energii i ochrony środowiska.

BAFA – wymogi dofinansowania

Do finansowania w programie BAFA kwalifikują się tylko urządzenia spełniające restrykcyjne wymogi konieczne do wpisania na dedykowaną listę  – gwarantuje to wsparcie montażu tylko najwyższej klasy urządzeń, od sprawdzonych producentów. Powietrzne pompy ciepła muszą spełniać m.in. następujące wymogi:

  • Sprawności cieplnej powyżej 90%
  • Ograniczonej emisji CO2 dla mocy nominalnej >200 mg/m3;
  • Ograniczonej emisji pyłu PM <20 mg/m3

O dofinansowanie mogą starać się właściciele budynków mieszkalnych, zarządcy nieruchomości, organizacje, a nawet gminy. Szczegóły są dostępne na stronie www.bafa.de

Dotacje na inwestycje – obejmują

  • Dofinansowanie zakupu i instalację pomp ciepła. Wysokość dotacji zależy od rodzaju pompy ciepła oraz jej efektywności energetycznej.
  • Ulgi podatkowe – Inwestorzy mogą skorzystać z ulg podatkowych na zakup i instalację pomp ciepła, co może znacząco obniżyć koszty inwestycji.
  • Kredyty preferencyjne – BAFA oferuje również kredyty preferencyjne na zakup i instalację pomp ciepła, które pozwalają na spłatę inwestycji w wygodnych ratach.
  • Dofinansowanie szkoleń i doradztwo – wsparcie edukacji i szkoleń związanych z korzystaniem z pomp ciepła, dotyczącym  efektywnego wykorzystania tej technologii.

Podobnie jak w obowiązującym w Polsce, programie dofinansowań Czyste Powietrze , wybór pompy ciepła wpisanej na dedykowaną listę programu BAFA w Niemczech  gwarantuje sprawne rozliczenie dofinansowania a także pewność wyboru wysokiej jakości urządzenia z wymaganą klasą energetyczną.

Sprawdź pompy ciepła Neoheat na liście dofinansowań BAFA  Pobierz listę BAFA

Pompy Ciepła NEOHEAT z prestiżowym certyfikatem KEYMARK

Pompy ciepła Neoheat Eko II spełniły wysokie standardy jakości i uzyskały certyfikat KEYMARK. Jest to znak, potwierdzający zgodność produktów i usług z normami europejskimi. Jest on własnością europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC i jest wydawany przez uprawnione jednostki certyfikujące .Podczas gdy oznakowanie CE świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK zapewnia sprawdzone i poświadczone badaniami przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości. Co ważne, produkt może być oznaczony znakiem KEYMARK tylko wtedy, gdy został wcześniej przetestowany i certyfikowany przez niezależną i kompetentną organizację.

Certyfikat Keymark daje dużo więcej korzyści:

  • Gwarancję spełnienia wysokich standardów jakościowych przez produkt. Przed przyznaniem certyfikatu, pompy ciepła są poddawane testom laboratoryjnym i badaniom terenowym, które sprawdzają ich wydajność energetyczną i efektywność. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że produkty oznaczone certyfikatem Keymark są  efektywne i oszczędne w eksploatacji.
  • Świadomy wybór. Certyfikowane produkty są oceniane według tych samych standardów. Informacje o wydajności, zużyciu energii czy emisji CO2 są dostępne w jednolitym formacie, co o umożliwia konsumentom łatwe porównywanie pomp ciepła  i ocenę różnych modeli.
  • Zaufanie do produktów. Certyfikowane pompy ciepła są objęte regularnymi kontrolami jakości, a producenci zobowiązują się do utrzymywania wysokich standardów. Dzięki czemu klient ma pewność, że inwestuje w sprawdzone i niezawodne rozwiązania.

Keymark - certyfikacja spełniająca Europejskie normy i dyrektywy

Szczegóły i procedury certyfikacji są ściśle określone w specjalnym europejskim schemacie certyfikacji, opracowanym wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Pomp Ciepła (EHPA) i innymi europejskimi organami certyfikującymi. Współpraca ta gwarantuje możliwie największą akceptację, przejrzystość i zbywalność certyfikacji KEYMARK pomp ciepła w Europie.

Testy i certyfikacja zawierają następujące europejskie normy i dyrektywy: EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4, EN 14825, EN 15879-1, EN 12102, EN 12309, EN 16147, Rozporządzenie (UE) nr 813/2013, Rozporządzenie (UE) nr 814/2013.